Tarsila do Amaral, Abaporu

Tarsila do Amaral, Abaporu, 1928, oil on canvas, collection MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, © Tarsila do Amaral Licenciamentos

Tarsila do Amaral, Abaporu, 1928, oil on canvas, collection MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, © Tarsila do Amaral Licenciamentos