Ólafur Elíasson, Glacial Rock Flour Garden

Ólafur Elíasson, Glacial Rock Flour Garden, 2016; installation view at the Château de Versailles; photo by Anders Sune Berg, © Ólafur Elíasson

Ólafur Elíasson, Glacial Rock Flour Garden, 2016; installation view at the Château de Versailles; photo by Anders Sune Berg, © Ólafur Elíasson