SFMOMA, Snøhetta expansion

Exterior view of the new SFMOMA, designed by Snøhetta; image © Henrik Kam, courtesy of SFMOMA

Exterior view of the new SFMOMA, designed by Snøhetta; image © Henrik Kam, courtesy of SFMOMA