SFMOMA, Botta and Snøhetta

Exterior view of SFMOMA, Botta and Snøhetta buildings; image courtesy of San Francisco Travel Association / SFMOMA

Exterior view of SFMOMA, Botta and Snøhetta buildings; image courtesy of San Francisco Travel Association / SFMOMA