Maurizio Cattelan, Novocento

Maurizio Cattelan, Novocento, 1997, installation view at the Monnaie de Paris, 2016; photo by Zeno Zotti, courtesy of the Monnaie de Paris

Maurizio Cattelan, Novocento, 1997, installation view at the Monnaie de Paris, 2016; photo by Zeno Zotti, courtesy of the Monnaie de Paris